Kollegaveiledning

I løpet av kurset har jeg samarbeidet med en kollega som foreleser i psykologi, og vi observerte to av hverandres undervisningsøkter. Jeg var til stede på en to-timers klasseromsforelesning for en mindre gruppe masterstudenter, samt en auditorieforelesning for et kull på rundt 200 førsteårsstudenter. Min kollega observerte to av mine videoforelesninger for et kurs i pedagogisk bruk av IKT. Den ene videoen var et 20 minutter langt studioopptak av en tradisjonell forelesning der jeg brukte slides som ble projisert via en såkalt greenscreen, mens den andre var et opptak jeg gjorde selv med mobiltelefon der jeg snakket om ett spesifikt emne. I den gjensidige prosessen fulgte vi retningslinjene som skissert av Allern (nettreferanse) og gjorde bruk av kollegaveiledningsskjemaene vi fikk tildelt på kurset. I skjemaet oppga vi detaljene rundt undervisningsmetode og – gjennomføring og trakk fram en håndfull aspekter ved undervisningen vi var spesielt interessert i å få tilbakemelding på. Detaljene rundt forelesningene finnes i kollegaveiledningsskjemaene (passordbeskyttet lenke).

Rent praktisk sørget vi for at den som skulle undervise fylte ut skjemaet på forhånd slik at observatøren fikk anledning til å forberede seg. Umiddelbart etter observasjonen gjennomførte vi en kort «debriefing» der vi ga hverandre muntlig tilbakemelding og gikk igjennom de viktigste punktene i skjemaet.

Lenker til de ferdig utfylte skjemaene (pdf):

InnledningOm observasjon | Refleksjon etter egen undervisning | Refleksjon rundt prosessen