Undervisningsfilosofi

Nettbasert undervisning og læring med utgangspunkt i Community of Inquiry

 

Bakgrunn for valg av tema

En viktig del av arbeidet ved Ressurssenter for læring og teknologi (Result) omhandler fleksibilisering av emner og studietilbud. Begrepet «fleksibel utdanning» innebærer at utdanningstilbud tilrettelegges slik at de kan benyttes av både campus-baserte studenter og studenter utenfor institusjonen. Denne tilretteleggingen innebærer utvikling og implementering av nye undervisnings- og læringsformer, ofte ved bruk av IKT som hjelpemiddel som kan gjøre det mulig for studenter å lære uavhengig av tid og sted, og på ulike måter. En vesentlig del av arbeidet mitt omhandler derfor produksjon og tilpassing av nettbasert og såkalt «blended» undervisning, hvor man integrerer tradisjonell analog undervisning med å utnytte de muligheter teknologi gir. En av teknologiene hvor man ser et stadig økende fokus og vekst i anvendelse er video, både til bruk i nettbasert undervisning og i campus-basert undervisning i forbindelse med for eksempel flipped classroom-metoden. Dette er noe vi opplever på Result også, hvor det produseres stadig mer videobasert materiale, slik som skjermopptak og opptak av forelesninger i studio og auditorium. Ettersom min erfaring hva angår videobasert undervisning er begrenset, er det viktig for meg å skaffe mer innsikt i det teoretiske og pedagogiske grunnlaget for bruk av video i undervisning, og utforske både formatene og metodene som kan anvendes.

For å ta utgangspunkt i min egen praksis: i det nåværende semesteret er jeg involvert i et prosjekt der vi utformer en nettbasert kurs i bruk av teknologi i undervisning. I den forbindelse er jeg i ferd med å lage videoforelesninger som omhandler ulike aspekter ved pedagogisk bruk av teknologi. Det er en rekke utfordringer knyttet til å undervise via video. En av disse, som for så vidt er velkjent fra litteraturen på nettbasert undervisning og læring (bl.a. Hereema & Rogers, 2011), er at det er vanskelig å skape den samme situasjonsdynamikken som man kan ha i tradisjonelle forelesninger. En annen utfordring man ser i nettbasert undervisning generelt er at det kan være vanskelig å skape en sosial relasjon mellom underviser og studenter (Garrison & Vaughan, 2008; Suarez-Brown, Grice, Turner, & Hankins, 2012). Gode relasjoner mellom studenter og undervisere er ansett som en av de primære faktorene som påvirker studenters læringsutbytte og tilfredshet (Dørum, Bartle & Pennington, 2010; Fedynich & Bain, 2011; Hartmann, Widner, & Carrick, 2013; Ross, 2008).

Bakgrunn | Community of Inquiry-modellen | Tilstedeværelse og sosialt klima | Veien framover | Referanser