Innledning

Dette nettstedet presenterer min pedagogiske mappe, med andre ord dokumentasjon av den profesjonelle utviklingen og kompetansen jeg har oppnådd etter å ha gjennomført kurs i pedagogisk basiskompetanse ved UiT. Prosessen og formålet med utviklingen av pedagogiske mapper er beskrevet av Marit Allern på nettstedet Pedagogiske mapper på nett.

Menypunktene i mappen representerer de ulike kriteriene som ligger til grunn for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse – kort oppsummert:

 • Min undervisning inneholder disse underpunktene:
  • Undervisningsfilosofi: beskriver mitt kunnskaps- og læringssyn, både hvordan det er forankret i teori og hvordan det kommer til uttrykk i min egen undervisningspraksis.
  • Undervisningshistorie: oversikt over min egen undervisning i høyere utdanning. I denne delen av mappen vises det også til generell etisk bevisshet og kompetanse ihht. Etiske retningslinjer for veiledning ved UIT.
  • Basisrepertoar: oversikt over ulike undervisningsformer og -aktiviteter jeg har erfaring med
 • Kollegaveiledning er en refleksjon og vurdering over min egen og andres undervisning basert på gjensidig observasjon.
 • Fordypningsprosjekt beskriver et utviklingsprosjekt som omhandler bruk av video i undervisning.
 • Dokumentasjon inneholder oversikt over mine erfaringer med ulike vurderingsformer, samt dokumentasjon på utviklingsarbeid knyttet til ny teknologi og kursbevis.
 • Oppsummering er en tekst der jeg reflekterer over mitt utbytte av å delta på programmet og hvordan jeg kan anvende det jeg har lært til å videreutvikle min egen undervisningspraksis.