Undervisningshistorie

Min undervisningshistorikk startet i 2007, da jeg fikk ansvaret for opplæring og veiledning av ansatte ved Universitetet i bruk av IKT verktøy i undervisning. Min undervisningsvirksomhet startet i hovedsak som individuell veiledning av administrative og etterhvert faglige ansatte. Etterhvert ble jeg også involvert i kurs og opplæring av IKT verktøyene i Fronter.

Kurs og opplæring i min praksis varierer mellom to former – kurs og seminar. Kurs innholder alltid en praktisk del (referert som «workshop») der deltakere øver i praktisk bruk av verktøy på PC individuelt eller i grupper. Seminar er mer informativ form for undervisning, der ulike problemstillinger blir diskutert,  løsninger og kreativ bruk av IKT verktøy blir presentert.

I tillegg til ulike form for kurs og opplæring har jeg også ulike roller som underviser:

  • Kurs/seminar ansvarlig, der jeg er ansvarlig for utforming av agenda og mål
  • Kurs/seminar leder der jeg er ansvarlig for gjennomføring av kurs/seminar
  • Gjesteforeleser der jeg er ansvarlig for utforming av innholdet og gjennomføring av forelesning/seminar/kurs som gis i regi av andre enheter enn Result (tidligere U-vett)

Tabellen under oppsummerer min undervisning.

Kurs Underv. metode Semester Timer Rolle
Fronter -Kom i gang med Fronter I Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
H2008 3 timer Kursleder
Fronter -Kom i gang med Fronter II Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
H2008 3 timer Kursleder
Fronterseminar for administratorer Seminar.
Målgruppe: Administratorer og avansert brukere av Fronter
H2008 3 timer Seminarleder sammen med Kjell Larsen
Fronter -Kom i gang med Fronter I Kurs.
Målgruppe: lærere og studieansvarlige
V2009 3 timer Kursleder
Fronter – Innlevering og eksamensavvikling Kurs.
Målgruppe: lærere og studieansvarlige
V2009 3 timer Kursleder sammen med Kjell Larsen
Fronter – Prøveverktøy og spørsmåldatabase Kurs.
Målgruppe: lærere og studieansvarlige
V2009 3 timer Kursleder sammen med Kjell Larsen
Fronter – bruk av sanntidsverktøy Elluminate Live Kurs.
Målgruppe: lærere og studieansvarlige
V2009 3 timer Kursleder sammen med Kjell Larsen
Fronter I Kurs.
Målgruppe: lærere og studieansvarlige
H2010 3 timer Kursansvarlig og kursleder sammen med Kjell Larsen
Fronter II – videregående kurs i Fronter Kurs
Målgruppe: lærere og studieansvarlige
H2010 3 timer Kursansvarlig og kursleder sammen med Kjell Larsen
Administratorkurs i Fronter Kurs.
Målgruppe: Studiekonsulenter og FS ansvarlige
H2010 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Kjell Larsen
Fronter – Administrator seminar Seminar.
Målgruppe: Studiekonsulenter og FS ansvarlige
V2010 2 timer Seminaransvarlig og seminarleder  sammen med Kjell Larsen
Fronter – Design i Fronter med bruke av Presentasjonsside verktøy Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
V2010 3timer Kursansvarlig og kursleder sammen med Stian Andreassen
Fronter – Bruk av sanntidsverktøy Elluminate Live Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
V2010 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Kjell Larsen
Fronter – Prøveverktøy og Spørsmålsbank Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
V2010 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Mariann Solberg
Læringssti og undervisning i Fronter Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
V2011 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Kjell Larsen
Fronter 2 Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
V2011 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Kjell Larsen
Fronter – Creaza Kurs.
Målgruppe: Lærere og studieansvarlige
V2011 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Terje Bergli
Fronterkurs innlevering/digital eksamen Kurs.
Målgruppe: fagansvarlige og studieadministrasjon
H2011 4 timer Kursleder og kursansvarlig
Fronterkurs Læringssti (HTML, Design, Ped bruk, publisering) Kurs.
Målgruppe: fagansvarlige og studieadministrasjon
H2011 5 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Terje Bergli
Fronter seminar for administratorer Seminar
Målgruppe: studeiadministrasjon og FS ansvarlige
H2011 4 timer x 2 Seminarleder og seminaransvarlig
Introduksjon til video – filming og redigering Forelesning
Målgruppe: master studenter ved ILP
H2011 3 timer Gjesteforeleser, 3 samling IKT og læring (IKT 1)
LMS Læringssti Kurs.
Målgruppe: master studenter ved ILP
H2011 3 timer Gjesteforeleser, 4 samling IKT og læring (IKT 1)
Bruk av Fronter i undervisning Kurs.
Målgruppe: fagansvarlige og studieadministrasjon
V2012 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Terje Bergli
Introduksjon til Camtasia og Camtasia Relay Kurs.
Faglige som ønsker å fleksibilisere innholdet til studentene
V2012 3 timer Kursleder og kursansvarlig sammen med Terje Bergli
Fronterkurs innlevering og digital eksamen Kurs.
Målgruppe: fagansvarlige og studieadministrasjon
V2012 3 timer Kursleder og kursansvarlig