Refleksjon

Full versjon av Refleksjon

Før jeg startet systematisk arbeid med utvikling av min egen undervisningsmodell var jeg uerfaren og usikker i min rolle som underviser. Med min bakgrunn som informatiker var det ikke enkelt å sette meg inn i problemstillinger og ferdighetsnivå i IKT basiskompetanse hos de ansatte – tålmodighet og tilnærmingsevnen var satt på en prøve.

Gjennom kurs som jeg har fulgt opp i regi av universitetets pedagogisk faggruppe og mitt eget arbeid har jeg funnet min undervisningsfilosofi – læring som aktivitet og selvregulering. Min sentral oppdagelsen var at kartlegging av målgruppa i forhold til behov, motivasjon, forutsetninger og ferdigheter, og tilrettelegging av undervisningen mht det har direkte sammenheng med resultater de lærende oppnår.

I oppsummeringsteksten reflekterer jeg om min egen oppnåelse av læringsresultater, og peker mot utviklingsmål for den nærmeste fremtid. Jeg viser også til generell etisk bevisshet og kompetanse bl.a. gjennom innsikt i «Etiske retningslinjer for veiledning ved Univeristetet i Tromsø«.