Dokumentasjon

I denne delen av min pedagogiske mappe skal det dokumenteres utvikling av undervisning som kurs, seminarer, og lærermidler.  Jeg legger også ved dokumentasjon på min deltakelse av kurs og seminarer i universitetspedagogikk.

Høsten 2011 har jeg begynt å revidere mine IKT kurs. Vedlagt er kursoversikter høst2011 og vår 2012. Kursene er utviklet i samarbeid med IKT rådgiver på U-VETT Terje A. Bergli. Kursene for vår 2012 har hatt mer fokus på faglig og pedagogisk bruk av verktøyene. Kursene  «Introduksjon i Camtasia og Camtasia Relay» og «Digital innlevering og eksamen» vår 2012 ble evaluert. Evalueringen skal brukes for å revidere og forbedre kurstilbud til høsten 2013. Vedlagt evaluering av kurset «Digital innlevering og eksamen».

I tillegg til kurs og opplæring har jeg også i samairbeid med Terje ansvaret for utvikling av Fronter støtteweb for ansatte og studenter ved Universitetet. På webben publiseres det veiledninger for ulike målgrupper, samt spørsmål og svar. I forbindelse med prøveprosjektet IKT og pedagogiske mapper holder jeg på med å utvikle vidoeveiledningene som er ment å være et hjelperessurs for ansatte ved Universitetet. Veiledningene er også en del av min undervisningsvirksomhet. I første omgang er det produsert videoveiledinger som tar for seg digital eksamen og innlevering ved hjelp av innleveringsverktøy i Fronter. Veiledningene er åpne for tilbakemeldinger kommentarer:

Høst 2012/Vår 2013 har jeg mål å produsere flrere videoveiledninger om digital skoleeksamen og flervalgsprøver i Fronter. Etterhvert vil jeg også lage videoveiledninger som tar for seg ulike metoder for produksjon av faginnholdet på nett, bl.a. bruk av læringssti og prøve verktøyene i Fronter, bruk av Camtasia for produksjon av videoforelesninger.