Innledning

Hovedformålet med denne mappen er å dokumentere at undertegnede har de pedagogiske kunnskaper som kreves ved tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger ved UIT – Norges Arktiske Universitet.

Pedagogisk mappe er definert som organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde undervisningskompetanse. Mappen skal vise den enkelte lærers individuelitet gjennom utvalg av artefakter/ arbeid og refleskjon, og den er en dokumentasjon av utvikling og kompetanse. Den vil være en helhetlig presentasjon av en persons profesjonelle dyktighet. Den motsvarer en forskers liste over og dokumentasjon av forskningsresultater gjennom publikasjoner (Marit Allern, 2009).

UIT – Norges Arktiske Universitet har pedagogisk mappe som vurderingskriterium for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse. Kriterier for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse kan leses her.

Min pedagogiks mappe er presentert på dette nettstedet. Hvert menypunkt i mappen utgjør en selvstendig del, og kan leses uavhengig av innholdet presentert i de andre menypunktene. Kort oppsummering av menypunkter:

  • Undervisningshistorie inneholder oversikt over min egen undervisning som omhandler i stor grad kurs for faglige- og studieadministrative ansatte ved UIT – Norges Arktiske Universitet.
  • Undervisningsfilosofi beskriver min kunnskaps- og læringssyn på undervisning. Her tas det utgangspunkt i min undervisningsmetode og min undervisningssituasjon. Snarvei til undervisningsfilosofien.
  • Kollegaveiledning er en refleksjon og vurdering over min egen og andres undervisning. Den inneholder eksempler på plannlegging og gjennomføring av undervisning etterfulgt av egenvurdering og kollegavurdering.
  • Vurdering gir bred beskrivelse av ulike vurderingsformer i høyre utdanning og hvordan disse er implementert i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet. Videre drøfter jeg vurderingsformer med utgangspunktet i min egen undervisningsmodell og arbeidet med digital eksamen.
  • Refleksjon er en oppsummerende tekst der jeg reflekterer over mine oppnåelser av læringsresultater. I denne delen av mappen vises det også til generell etisk bevisshet og kompetanse ref. «Etiske retningslinjer for veiledning ved UIT«.
  • Dokumentasjon – dokumentering utvikling av undervisningen, samt kursbevis og lignenede.

 

 

Legg igjen en kommentar