Fordypningsprosjekt – utvidelse av mitt basisrepertoar

Fordypningsprosjekt forbedring av læringssti

Ved sykepleierutdanninga på Campus Hammerfest har jeg sammen med min kollega Ingrid Immonen vært med på å utvikle en læringssti i faget eldreomsorg. Med en Læringssti mener jeg en samling sider i Fronter, satt i et system som reflekterer en pedagogisk tanke. I vår læringssti vektla vi varierte læringsformer, to lærere spilte inn 6-7 korte filmsnutter hver som var kort introduksjon til fagstoffet. Foranledningen var at i 2012 startet vårt første nettbaserte kull bachelor i sykepleie, og jeg og Ingrid Immonen søkte og fikk Fou midler til å utvikle en læringssti i fagområdet eldreomsorg. Underveis i planleggingen bestemte vi oss for å tilpasse læringsstien også til ordinært kull bachelor sykepleie, med justeringer. Etter dette ble prosjektet evaluert, rapporten ligger under dokumentasjon. Læringsstien ble brukt i nok en tilpasset utgave for kull 2014, og må revideres og videreutvikles for å kunne brukes videre. Å arbeide med læringsstien er en del av min motivasjon for å starte på pedagogisk basiskompetanse, fordi jeg ser at jeg har behov for mer kunnskap for å kunne utvikle meg videre.  For å kunne tilby læringsstien til neste kull, må den revideres og evalueres grundig, og det arbeidet ønsker jeg å bruke fordypningspraksisen til.

Min problemstilling var:

Hvordan endre læringssti i eldreomsorg for å gi skape bedre læringsmuligheter for våre studentene?

Introduksjonstekst, linker til eksterne nettsider, og korte videosnutter har vært en bærende del av innholdet kombinert sammen med forelesing og rollespill for studentene fra 4.semester.

Av større endringer ønsker jeg at læringsstien skal starte før studenten går ut i første praksis, 2.semester. Det betyr at den vil dekke all undervisning i forhold til eldreomsorg. En annen stor endring vil bli at flipped classroom skal benyttes. Å se noen av videoene skal ikke være valgfritt, men en del av studentenes forarbeide før undervisning i klasserom. Flere eksamensrelevante arbeidsoppgaver skal legges inn, både gruppeoppgaver og individuelle. Jeg tenker også en introduksjonsvideo om hvordan læringsstien skal brukes. Jeg ønsker å planlegge endringer ut fra pedagogiske prinsipper og virkemidler som er varierte og som krever at studentene arbeider med faget. Disse endringene ble gjennomført ved å lage en ny læringssti for kull 2014, oppstart april 2016.

Didaktikken grunnkategorier Hva hvorfor og hvordan skal ligge til grunn for alle endringer, sammen med Constructive alignment.

Introduksjonsvideo ble innspilt for at studentene skulle forbedrede seg før de kom til undervisning. Teknisk løsning som ble valgt gjør at den ikke kan lastes opp her, men bildene i Power Point til undervisningen er lik. intro-eldromsorg-26-4 .

Manus ble laget, samme ble brukt til både til innspilling og til undervisning fordi jeg ikke visste hvor mange studenter som på forhånd hadde sett innspillingen.

evaluering ble gjennomført muntlig i klasserommet, egenevaluering ligger også her.