Min undervisningsfilosofi

Min undervisingsfilosofi skal si litt om hvem jeg er som underviser. Jeg mener at min rolle som underviser er å motivere vise hvor og hvordan de kan de kan finne læringsmuligheter, at de må tenke selvstendig,  de må finne ut hvilken sykepleier de ønsker å være  – og jobbe mot dette målet etter hva og hvordan de selv tenker. min-undervisningsfilosofi

Som underviser mener er jeg at min fremste oppgave er å vise studentene hvor de finner gode læresituasjoner, og at de selv må være ansvarlig for egen læring.  Studentene må legge egeninnsats i arbeidet og også selv motivere seg for å lære.