Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er gjort ved at to av mine  kollega har observert min undervisning med hensikt å gi tilbakemelding som skal hjelpe meg å forbedre undervisningen. Jeg har også observert to av mine kollega – også her er hensikten å observere for å gi veiledning som skal bevisstgjøre undervisningen.

Her ligger min undervisning som er observert av min kollega, undervise1 og undervise2 .

sammen med mine observasjoner av kollega, observ-1 og observ2.