Innledning

Min pedagogiske mappe er dokumentasjon på min profesjonelle utvikling  og kompetanse jeg har oppnådd etter gjennomføring av kurset pedagogisk basiskompetanse ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Jeg jobber ved Campus Hammerfest.

Menyen i mappen beskriver de ulike kriteriene og obligatorisk arbeid som ligger til grunn for godkjenning av pedagogisk kompetanse.

Min undervisningsfilosofi beskriver mitt kunnskaps- og læringssyn, både teoretisk og mine tanker om undervisning og læring.

i Min undervisningshistorie er min hva jeg har gjort av undervisning etter utdannelse som sykepleier.

Kollegaveiledning er veiledning på min undervisning, og observasjon av kollega som grunnlag for refleksjon og forbedring. Kollegaenes navn er tatt bort i vedlegget.

Fordypningsprosjekt – utvidelse av mitt basisrepertoar har jeg valgt til min største pedagogiske utfordring gjennom mitt arbeid som lærer i sykepleierfaget, læringsstien. Det er en  beskrivelse av hvordan jeg ønsker å forbedre  læringssti i fagområdet eldreomsorg. Og grunnen til at jeg startet på pedagogisk basiskompetanse – at jeg ønsket å utvide mitt undervisingsrepertoar.

Dokumentasjon inneholder kursbevisene fra pedagogisk basiskompetanse og rapport fra arbeidet med læringssti.