Dokumentasjon

Her dokumenteres min pedagogiske utvikling. Det første elektroniske kurset jeg tok i kurset  pedagogisk mappe var Plagiatkurs – plagiat.

«Å undervise i høyere utdanning» inneholder: introduksjon til pedagogiske mapper, sentrale prinsipper for undervisning, hvordan planlegge undervisning, mikroundervisning, kollegaveiledning, vurdering i høyere utdanning, kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbytte samt valgfri modul.  a-undervise-i-hoyere-utdanning

i «Ulike perspektiver på læring» har vi jobbet med tradisjoner, teorier og modeller bestående av forelesninger, gruppearbeid og presentasjon artikler og egen tekst ulike-perspektiver-pa-laering .

vurderingsformer sier noe om hvordan vi vurderer våre studenter i sykepleierutdanninga.

Som dokumentasjon av mitt basisrepertoar bruker jeg rapport jeg og min kollega Ingrid Immonen utarbeidet etter utarbeidelse og evaluering av læringssti i eldreomsorg –  rapport-laeringssti  .

Dokumentasjon av undervisning i Tsjekkia gjøres ved rapport-fra-studiebesok-tsjekkia-2013