Jan Ketil Røds digitale mappe

Verden er kompleks og endres raskt. Hendelser som skjer ett sted får ringvirkninger andre steder. Hva som finnes og skjer et sted henger sammen med hva som finnes og skjer andre steder. Geografiske informasjonssystemer (GIS) er et sett med verktøy for å beskrive og for å forstå verden, og kunnskap om slike verktøy forandrer verden.