Pedagogiske mappe og undervisningsprofil

Undervisning ved Kristiansten festning
Foto: Åshild Berg-Tesdal, NTNU

Denne mappen skal gi et innblikk i undervisning jeg har gitt og utviklet ved NTNU i perioden 2004-2017, min utvikling innen undervisning både erfaringsmessig og formelt, og mine teoretiske ståsteder i utvikling av undervisning på emne og programnivå.

Du finner min akademiske biografi, formelle undervisningskompetanse, erfaringer med emneutvikling og samarbeid ved NTNU og andre miljø beskrevet på egne undersider. Disse finner du ved å plassere pekeren over pedagogisk mappe og undervisningsprofil. I toppmenyen finner du mitt tilbakeblikk på egen utvikling, mer om mitt undervisningssyn, utviklingsprosjekter innen utdanning jeg har vært involvert i eller ledet, og vedlegg (passordbeskyttet).