Om meg

Mitt navn er Henriette Kyrrestad Strøm og jeg har en PhD i barn og unges psykiske helse med bakgrunn fra psykologi. Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) ved det helsevitenskaplige fakultet på UiT Norges arktiske universitet. Her tilhører jeg forskergruppen forebyggende og helsefremmende tiltak hvor vi jobber med å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om virksomme tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse.

Du finner mer informasjon om meg på:

Mitt personkort ved UiT

Min Linkedin profil

Min Research gate profil

Dette er min pedagogiske mappe som er laget gjennom deltakelse med kurs i pedagogisk basiskompetanse ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) ved UiT Norges arktiske universitet. Mappen dokumenterer og viser min pedagogiske utvikling og kompetanse og inneholder følgende:

 • Min undervisning. Inkluderer mitt basisrepertoar, min undervisningshistorie, min erfaring med ulike vurderingsformer og min undervisningsfilosofi.
  • Mitt basisrepertoar. Her beskrives min erfaring og mine refleksjoner over ulike undervisningskontekster, samt min etiske bevissthet som underviser og veileder.
  • Undervisningshistorie. Her presenteres min erfaring som underviser.
  • Ulike vurderingsformer. Beskrivelse av de vurderingsformer som jeg har erfaring med.
  • Min undervisningsfilosofi. Her beskriver jeg mitt læringssyn og hva jeg mener bidrar til god læring.
 • Fordypningsprosjekt. Beskriver mitt prosjekt om implementering av et studentresponssytem.
 • Kollegaveiledning. Presenterer min refleksjon og dokumentasjon over egen og kollegas undervisning basert på gjensidig observasjon.
 • Avsluttning. Min overordnede refleksjon over min deltakelse på kurs i pedagogisk basiskompetanse.
 • Dokumentasjon på kursdeltakelser. Her ligger vedlegg som dokumenterer min kursdeltakelse.