Innledning

Velkommen til min pedagogiske mappe. En pedagogisk mappe er en dokumentasjon av utvikling og oppnådd pedagogisk kompetanse. Ved UiT Norges Arktiske universitet er pedagogiske mapper innført som grunnlag for godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner for tilsetting i undervisnings – og forskerstillinger.

I denne mappen kan du lese om min undervisning, som handler om hvilke typer undervisning jeg har gjort, en beskrivelse av min undervisningsfilosofi, og hva jeg ser på som mitt basisrepertoar. Jeg har også beskrevet fordypningsprosjekt som handler om utvikling at kjemi undervisning for første års tannpleiere. Du kan lese om vurderingsformer som brukes for å øke læring, fremme egenvurdering eller bedømme læring. Kollegaveiledning er gjensidig observasjon av hverandres undervisning, og har som mål å være utviklende og støttende. I avslutningen reflekterer jeg over hva jeg som deltaker på program for basiskompetanse har lært.