Undervisningshistorie

Jeg er siviløkonom fra BI, Oslo (1974) og har 1. avdeling til sosialøkonomisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo (1976).

Min undervisningserfaring er firedelt og omfatter barneskolen (1), da jeg høsten 1976 vikarierte ved Bogen barneskole, Evenes over en periode på 6 uker for en 6. klasse.

Foreleser – studenten som passiv lytter

Fra midten av 70-tallet fram mot slutten av 90-tallet var jeg engasjert som ansvarlig i gjennomføring av kurs/emner på videregående skole og høyskole/universitet nivå (2): AOF/kurs i regnskap og bokføring, Forsvaret/kurs i regnskapsføring, Folkeuniversitetet/BI-kurs i markedsføring, BI/Bedriftsøkonomisk analyse, Unikom og U-vett (UiT)/ lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling.  Disse kursene ble avviklet i perioden 1975 – 2000.

Mine rollemodeller var forelesere fra BI og Blindern, som utfra tidsånden – og sikkert også pga. store kull – praktiserte tradisjonelle auditorieforelesninger.  Min undervisningsform i denne perioden var dermed forelesningen, der hensikten var å presentere stoffet utfra gjeldende emneplan.

Biggs (1999) beskriver undervisningsfilosofien på nivå 1 slik: “Their responsibility as teachers is to know the content well and to expound it clearly.  Thereafter, it’s up to the student to attend lectures, to listen carefully, to take notes, to read the recommended readings and to make sure it’s taken on board and unloaded on clue”.

Biggs beskrivelse av undervisningsfilosofien på nivå 1 samsvarer med den måten jeg praktiserte undervisning på i denne perioden.

Formidler – kursdeltaker som aktiv medspiller

Midt på 90-tallet startet et interessant samarbeid med UiT/U-vett, der jeg var ansvarlig for økonomidelen ved Næringslivsrettet seminar.  Mitt bidrag til Næringslivsrettet seminar var et egenutviklet lønnsomhetsprogram, Heimly (1997), der undervisningen i sin helhet var basert på analyse av årsregnskap og endringsbeskrivelse mot økt lønnsomhet i case-bedrifter.

I 2009 skreddersydde jeg dette lønnsomhetsprogrammet til bransjen maskinentreprenører gjennom å lage 8 tilhørende videoer, hver på ca 20 – 35 minutter.  Programmet ble introdusert gjennom en samling på campus.  Studentene fikk så ukentlige oppgaver, der løsningen var en skriftlig endringsbeskrivelse utfra analyse av egen bedrift.  Etter innlevering avviklet jeg videomøter, der ramme for løsning ble gjennomgått sammen med kommentarer til besvarelsene.  Studentene viste seg å være meget disiplinerte til opplegget.

Biggs (1999) beskriver undervisningsfilosofien på nivå 2 slik: “The focus of teaching at the next level is more clearly on what the teacher does. It is still conceived as a transmission process, but of concepts and understandings, not just of information, as in Prosser and Trigwell (1998) second teacher-focused strategy”

Jeg kjenner meg godt igjen i Biggs beskrivelse av undervisningsfilosofien på nivå 2, der fokus utelukkende var på min funksjon som lærer og ønsket om å formidle god undervisning.

I 1988 etablerte jeg NorVEKST as (senere Wellington as) med formål å drive bedriftsøkonomisk rådgivning.  I regi av Wellington utviklet jeg en rekke kurs som var konkrete grunnlag for endringsprosesser (3), bl.a.: NæringsSkolen, program til lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling for flere bedrifter sammen, Strategiutvikling, program til utarbeidelse av strategisk plan for enkeltbedrifter, Økt kvalitet i vare-, penge- og kundestrømmen, et av flere program til lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling gjennomført for bedriftene i byggevarekjeden Byggmakker, Systemhus-programmet til økt lønnsomhet, bransjetilpasset bedriftsutviklingsprogram basert på programmet NæringsSkolen, Vekstra-programmet til økt lønnsomhet, bransjetilpasset bedriftsutviklingsprogram basert på programmet NæringsSkolen og Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og Lønnsomhetsstyrt budsjettering, program for oppdatering av autorisasjonen for regnskapsførere, oppdrag av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

Disse programmene er alle grunnlag for endringsprosesser, og har dermed en faglig/pedagogisk utforming som verken er lærebok eller oppskrift, men er grunnlag for analyse og refleksjon og tilhørende konkretisering av bedriftstilpassede arbeids- og prestasjonsbeskrivelser.  Samtlige program har bedriftens lønnsomhet som overordnet målsetting, uttrykt gjennom konseptet AG-treet, Heimly (2011), der konseptet er beskrevet og dokumentert.  Flere hundre bedrifter har deltatt på disse programmene, stort sett med bedriftens ledergruppe som deltakere og ansvarlig for å utarbeide arbeidsbeskrivelser til økt lønnsomhet.  Filosofien bak denne arbeidsmåten er at det er ledergruppen selv som er ansvarlig for å skreddersy prestasjonsbeskrivelser og deretter gjennomføre disse.

Denne filosofien tilsvarer samarbeidsprosjektet med UiT/U-vett, der studentene selv tok ansvar for egen læring gjennom skriftlig løsning av bedriftsrelevante oppgaver.

Undervisningshistorikk ved Handelshøgskolen

Første januar 2012 ble jeg ansatt i 20% stilling på Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet, som universitetslektor i bedriftsøkonomi, en stilling som ble utvidet til 80% sommeren 2012 og med ansettelse på prøve i 100% stilling fra 01.01.13. (4).

Jeg viser til avsnittet «Basisrepertoar, vurderingsformer og etikk» for nærmere beskrivelse av undervisningshistorikken ved Handelshøgskolen.

 

Litteratur

Aarabi, Parham (2007).  The Art of Lecturing.  Cambridge University Press

Barr, R.B & Tagg, J. (1995).  From teaching to learning – A New Paradigm for Undergraduate Education.   The Magazine of Higher Learning, 27(6)

John Biggs (1999).   What the student does: teaching for enhanced learning.   Higher Education Research & Development”, vol. 18, No. 1

 John Biggs (1999).  Teaching for quality learning at university.  Buchingham: Open University Press

Heimly, Finn-Steinar (1997).  Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling.  Unikom, Universitets kompetansesenter for lærerutdanning, etter- og videreutdanning og fjernundervisning.

Heimly, Finn-Steinar (2011).  Jakten på lønnsomheten.  Hegnar Media.

 Lage, M. J., Platt G. J. & Teglia, M (2000).  Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment.  The Journal of Economics Education, 31 (1), 30-43