Innledning

Mitt navn er Frode Benjaminsen og jeg har vært universitetslektor ved UiT – Norges arktiske universitet, campus Narvik – siden 2013. Jeg avla hovedfagseksamen i fysikk i Tromsø i 2001.

I dag underviser jeg hovedsakelig matematikk og fysikk på forkurs, TRESS og y-vei.

Min pedagogiske mappe har følgende innhold:

  • Innledning
  • Undervisningshistorie
  • Basisrepertoar
  • Undervisningsfilosofi
  • Kollegaveiledning
  • Fordypningsprosjekt
  • Vurderingsformer
  • Etikk
  • Domumentasjon
  • Avslutning