Digital pedagogisk mappe

Hva innebærer det at den pedagogiske mappen skal være en digital mappe?

Digital pedagogisk mappe illustrasjonNår den pedagogiske mappen skal foreligge som en digital mappe, forstår vi dette som en mappe som lages og publiseres i en nettbasert plattform. I denne sammenheng er det en del nye problemstillinger som oppstår. Dette har å gjøre med grader av åpenhet og det har å gjøre med det digitale formatet og nettpublisering. En digital mappe kan publiseres helt åpent på nett eller den kan foreligge digitalt uten å publiseres på nett.. Når mappen publiseres helt åpent på nett innebærer det at alle som vil kan ha tilgang til den. Dersom mappen foreligger digitalt uten at den er publisert på nett er det kun den som er eier av mappen og den han eller hun gir tilgang som kan se den. Det finnes også ulike former for løsninger derimellom.

Om åpenhet og visninger:

Vi legger opp til at det skal være tre ulike «visninger» av mappen, og disse visningene innebærer ulike nivåer av åpenhet:

Argumenter for og mot åpenhet og nettpublisering

Det å gjøre ferdigstilt og godkjent mappe mest mulig åpent tilgjengelig har flere fordeler. Det dreier seg mest om ulike pedagogiske begrunnelser, der det er vanlig å anta at man får de største gevinstene av digitalt mappearbeid når mappen er helt åpen:

  • En mer autentisk (og mer motiverende) skrivesituasjon underveis, man forholder seg ikke bare til en vurderingskomite, men til reelle lesere.
  • Det at man reelt skal publisere på nett vil medføre at man med nødvendighet utvikler sin digitale kompetanse, det være seg kompetanse om opphavsrett eller kommunikativ kompetanse for nett.
  • Det kan motivere til at man ønsker å endre og forbedre mappen, og med det utvikle sin pedagogiske kompetanse videre, også etter at mappen er godkjent.
  • Det vil fremme kunnskaps- og erfaringsdeling mellom undervisere i høyere utdanning. Man går fra en lukket til en åpen kunnskapsprosess.

Man skiller normalt mellom arbeidsmapper og presentasjonsmapper.  Når man skal legge ut mappen ved ferdigstilling vil den kunne først og fremst fremstå som instrument for å dokumentere kompetanse, som undervisnings-CV, og ikke først og fremst som instrument for deltakerens egen pedagogisk-didaktiske læring og utvikling. Av hensyn til egen læreprosess vet vi imidlertid at du vil trenge å vise fram egen utviklings- og læringsprosess.  Dette kan komme til å stå i motsetning til en best mulig selvpresentasjon. Hva vil det å legge mappene åpent ut medføre for tekstene du skriver? Det kan medføre:

  • At man underkommuniserer det man oppfatter som feil og mangler i egen undervisning
  • En mindre selvkritisk og selvreflekterende mappe
  • En mer instrumentell tilnærming

Her er det avgjørende at de ulike hensynene veies mot hverandre.