Velkommen

Velkommen til min digitale pedagogiske mappe.

Siden er utarbeidet i forbindelse med deltakelse i Program for pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, høst 2017/vår 2018. På siden vil du finne følgende under hvert menypunkt:

  • Om meg – kort introduksjon
  • Undervisning – her vil du finne en oversikt over min erfaring med undervisningsarbeid, under overskriftene Min undervisningshistorie og Min undervisningsfilosofi .
  • Kollegaveiledning – i løpet av programmet deltok jeg som observatør i to undervisningstimer med en kollega, og ble tilsvarende observert i to av mine timer.
  • Fordypningsprosjekt her beskrives et prosjekt gjennomført i løpet av kurset. Målsetting med prosjektet var å utvikle en tydeligere sammenheng mellom psykiatriundervisningen på 2. og 4.året på medisin.