Undervisningshistorie

Min første erfaring med undervisning var som seminarassistent i innføringskurset i markedsføring våren 2011. Undervisningen innebar å veilede studentene i å skrive en markedsplan. På den tiden var jeg stipendiat uten undervisningsplikt som en del av min jobb, men jeg ønsket allikevel å få prøvd meg litt som underviser. Å lede seminarer i markedsføring var en fin erfaring så i måte, og ga meg et innblikk i hva det innebar å undervise.

Året etter ble jeg forespurt om å ta på meg betydelig større undervisningsoppgaver, nemlig å ha fagansvar i to emner våren 2012. Fagansvar innebærer både koordinering av faget og hovedansvar for undervisningen. Siden jeg ikke hadde undervisningsplikt som en del av min stipendiatstilling fikk jeg permisjon fra denne, og gikk inn i en stilling som universitetslektor. Det ene av emnene var helt nytt (BED 2027), så der fikk jeg mulighet til å forme undervisningen og tematikken i stor grad selv. Da markedsføring i sosiale medier lå tett opptil mitt tema for doktorgraden valgte jeg å rette faget inn mot dette temaet. Emnet hadde rundt 15 deltakere det første året. Markedskommunikasjon (BED 3033) var derimot et emne som hadde gått en del år, så der adopterte jeg i stor grad det eksisterende opplegget. Dette emnet lå oss på rundt 15-20 deltakere.

I 2013 ble jeg ansatt som førsteamanuensis og fikk undervisning som en fast del av min jobb. Jeg fortsatte med fagansvar i BED 2027, men overlot fagansvaret i BED 3033 til en annen og underviste isteden enkelttimer i dette emnet. På høsten 2013 fikk jeg fagansvar for et nytt fag: Forskningsdesign og metode (BED 3011). Utfordringen her ble å prøve å skape engasjement i et fag som mange anser som ganske tørt og kjedelig. Dette faget hadde nærmere 50 deltakere, så her måtte jeg prate for et større publikum enn jeg hadde gjort tidligere. I tillegg var dette et fag som involverte flere lærere, så en del av jobben handlet om å koordinere undervisningen.

Oversikten under viser hvilke kurs jeg har undervist i og hvilke oppgaver jeg har hatt i de ulike kursene. Ved fagansvar har jeg organisert hele kurset, fra det å planlegge undervisning og seminarer, til organisering, veiledning og vurdering av innleveringer, og utarbeiding av eksamensoppgaver og retting av disse. I fag jeg ellers har vært del av har jeg hatt enkelttimer og seminarer. Emnene merket BED-10xx og BED-20xx er på bachelornivå, mens BED-30xx er masteremner.

I tillegg til undervisning har jeg veiledet studenter i forbindelse med skriving av masteroppgaver. Jeg var hovedveileder på to oppgaver høsten 2012, to oppgaver våren 2014, og tre oppgaver våren 2015. I tillegg har jeg våren 2015 blitt oppnevnt som bi-veileder for en doktorgradskandidat.

Kurskode Kursnavn Oppgaver Tidspunkt
BED 1004 Innføring i markedsføring Seminarer Vår 2011
BED 1004 Innføring i markedsføring Enkelttimer, seminarer Vår 2012
BED 3033 Markedskommunikasjon Fagansvar Vår 2012
BED 2027 Direkte og interaktiv markedsføring Fagansvar Vår 2012
BED 3033 Markedskommunikasjon Enkelttimer Vår 2013
BED 2027 Direkte og interaktiv markedsføring Fagansvar Vår 2013
BED 3011 Forskningsdesign og metode Fagansvar Høst 2013
BED 3012 Fordypning i markedsføring Enkelttimer Høst 2013
BED 3047 Networking and methods in writing BCE master thesis Enkelttimer Høst 2013
BED 3033 Markedskommunikasjon Enkelttimer Vår 2014
BED 2027 Markedsføring i sosiale medier Fagansvar Vår 2014
BED 2004 Bedriftsmarkedsføring Enkelttimer Vår 2014
BED 3003 Konsumentatferd Enkelttimer Høst 2014
BED 3047 Networking and methods in writing BCE master thesis Enkelttimer Høst 2014
BED 3012 Fordypning i markedsføring Enkelttimer Høst 2014
BED 2027 Markedsføring i sosiale medier Fagansvar Vår 2015
BED 3033 Markedskommunikasjon Enkelttimer Vår 2015