Avslutningsteksten

“The biggest effects on student learning occur when teachers become learners of their own teaching…” (John Hattie 2009)

Sitatet til Hattie oppsummerer på mange måter det jeg føler har vært den overordnede hensikten med å utvikle en pedagogisk mappe. Vi som tok program i pedagogisk basiskompetanse skulle studere vår egen undervisning, og gjennom det få en mer bevisst holdning til de undervisningsvalgene vi tar, som igjen skal føre til at vår  undervisning forbedres.

For min egen del føler jeg absolutt at programmet har lyktes med dette. Tidligere har jeg jeg valgt undervisningsform i stor grad på bakgrunn av vane, samt på grunn av begrenset kunnskap om alternative tilnærminger til undervisning. Gjennom utvikling av min undervisningsfilosofi har jeg fått kjennskap til ulike læringsperspektiver som har vært svært bevisstgjørende i forhold til de valgmulighetene man har som underviser. Det har også gitt meg klarhet i hva jeg selv mener er de «riktige» undervisningsvalgene å ta. Og gjennom kollegaveiledningen fikk jeg en ytterligere klarhet i hva jeg mener er hensiktsmessige former for undervisning. Dette har utvidet og gjort min pedagogiske verktøykasse mer tydelig, noe som har bidratt til at jeg, i dag, føler meg mye tryggere som lærer.

Videre utvikling som underviser

Mine tanker for det videre pedagogiske arbeidet er blant annet å jobbe med læringsutbytte for undervisningen. Jeg vet at jeg kan bli bedre til å utvikle gode planer for læringsutbytte i mine fag. Jeg vet også at mine fag har mye å gå på i forhold til at innholdet skal tilpasses bedre det læringsutbytte som allerede er nedfelt. Teorien rundt constructive alignment er dermed noe jeg ønsker å sette meg nærmere inn i.

Jeg ønsker også å utvikle meg videre som veileder da dette er et område jeg i dag mestrer bare ok. Det å veilede er en mye mer kompleks oppgave enn jeg tidligere har trodd. Da jeg tidligere har tenkt at veiledning handler om å gi konkrete råd, har jeg nå skjønt at det handler vel så mye om å hjelpe studentene med å tenke selv. Jeg har enda ikke klart å «knekke koden» for hvordan man får til dette i praksis, så det er noe jeg ønsker å jobbe med framover.

Vedlegg: Kursbevis

Kursbevis – Ulike perspektiver på læring

Kursbevis – Å undervise i høyere utdanning

Kursbevis – Kollegaveiledning