Innledning

Dette er min pedagogiske mappe som er laget i forbindelse med kurs i pedagogisk
basiskompetanse. Før jeg går nærmere inn på innholdet i mappen vil jeg gjerne gi en kort introduksjon av meg selv. Anders_twitter2

Mitt navn er Anders H. Wien, og jeg jobber som førsteamanuensis på Handelshøgskolen i Tromsø. Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Fiskerihøgskole, med spesialisering innen markedsføring. Min doktorgradsavhandling handler om markedsføring via forbrukersamtaler, så kalt word-of-mouth.

Du finner mer informasjon om meg her:
Min Linkedin profil
Min UiT-hjemmeside

 

Min pedagogiske mappe presenterer og dokumenterer min pedagogiske utvikling og kompetanse. Mappen inneholder følgende:

– Undervisningshistorie: Her presenterer jeg min erfaring som underviser.

– Min undervisningsfilosofi: Her presenteres en refleksjon over mitt kunnskaps- og læringssyn forankret i pedagogisk teori og med relevans for egen undervisningspraksis.

– Kollegaveiledning: Her gir jeg en beskrivelse av min opplevelse med kollegaveiledning, og reflektrerer rundt ulike aspekter ved egen og andres undervisning. Tilslutt trekker jeg ut noen viktige lærdommer.

– Mitt basisrepertoar: Her beskriver jeg det jeg «kan» som underviser, blant annet hvilke undervisningsaktiviteter jeg behersker og bruker over for studentene. Jeg beskriver også de vurderingsformene jeg bruker i forbindelse med undervisning.

– Fordypningsprosjekt: Her presenterer jeg et prosjekt i egen undervisning. Prosjektet handler om bruk av blogg i undervisningen.

– Avslutningstekst: Her gir jeg en kort oppsummering av hva jeg har lært av det å delta på program for pedagogisk basiskompetanse, og reflekterer litt rundt veien videre. Vedlagt på denne siden ligger dokumentasjon på gjennomførte kurs i forbindelse med program i pedagogisk basiskompetanse i form av tre kursbevis.