Min undervisning

I min stilling som førsteamanuensis på Det Juridiske fakultet, er tiden til undervisnings- og forskningsaktivitet likt fordelt. Min undervisningstid fylles av ulike aktiviteter, i hovedsak forelesning, seminar, veiledning, samt ulike former for formativ og summativ vurdering.

Ved å klikke deg videre i denne menyen vil du finne en dokumentasjon og beskrivelse av min undervisningserfaring. Denne er ajourført per april 2015. Videre vil du finne refleksjoner over mitt syn på læring, samt erfaringer og refleksjoner etter gjennomført kollegaveiledning.

Punktet «Undervisningsutvikling» er tilføyet sommeren 2016, i forbindelse med prosjektarbeidet «Strafferetten i ny drakt».