Kollegaveiledning – undervisning

Kollegaveiledning er den strukturerte kommunikasjon som finner sted mellom to eller flere kolleger som observerer eller har observert hverandres undervisning. Hensikten med kollegaveiledning er at både den observerte og den som observerer skal få en arena til å kunne reflektere over egne undervisningsferdigheter og valg av undervisningsmetodikk. Refleksjonen kan komme i gang som en direkte følge av det å bli observert eller refleksjonen kan være et resultat av den konstruktive kritikk som kommer fra kollegaen (din kritiske venn) i etterkant av observasjonen. Målet er å utvikle egne undervisningsevner og dele undervisningserfaringer. Kollegaveiledningens «… underlying rationale is to encourage (continued) professional development in teaching and learning through critical reflection, by both observer and ‘observee’» (Lublin 2002).

I forbindelse med kurset i pedagogisk basiskompetanse har jeg og min undervisning blitt observert gjennom to undervisningsøkter. Her finner du mine egenrapporter, samt tilbakemeldinger fra kollega og studenter:

  1. Planlegging og egenevaluering av seminarøkt i strafferett
  2. Notat- kollegas observasjon av seminarundervisning og Studentevaluering av seminarrekke i strafferett (4. avd.) 2014

 

  1. Planlegging og egenevaluering av forelesningsøkt i strafferett
  2. Notat – kollegas observasjon av forelesning i strafferett og Studentevaluering av forelesningsrekke i strafferett (4. avd.) 2014

 

Jeg har også observert to kollegers undervisning. Her finner du rapporten fra observasjonene:

Notat fra kollegaveiledning; observasjon av kollega 1

Notat fra kollegaveiledning; observasjon av kollega 2

 

Henvisning:

Lublin, Jackie, «Guide to Peer Review of Teaching», University of Tasmania 2002. Her kan du finne en link til denne.