Velkommen til min pedagogiske mappe!

Mitt navn er Anett Beatrix Osnes Fause. Jeg jobber som førsteamanuensis ved Det Juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Stillingen er ikke faglig avgrenset, men min faglige orientering er strafferett, straffeprosess, statsrett og menneskerettigheter.

Denne mappen inneholder en dokumentasjon av mine universitetspedagogiske kvalifikasjoner og er utarbeidet som ledd i Program for pedagogisk basiskompetanse. Siden «Undervisningsutvikling» under fanen «Min undervisning» er imidlertid utarbeidet i ettertid.

Under fanen «Min undervisning» vil du finne «Min undervisningshistorie», som gir en tematisk og kvantitativ oversikt over min undervisningserfaring. Videre vil du finne mine tanker om læring og  noen nedfelte erfaringer og refleksjoner etter å ha observert to kollegers undervisning, samt selv å ha blitt observert ved to anledninger. I enden av denne fanen vil du finne en skisse av et undervisningsutviklingsprosjekt som jeg har hatt gleden av å stå i faglig ledelse for. Prosjektet skal lede frem til et fornyet og helhetlig undervisningsopplegg i fagene strafferett, straffeprosess og menneskerettigheter. Prosjektet skal være avsluttet høsten 2017.

Under fanen «Forskningsveiledning» vil du finne en redegjørelse for det teoretiske fundament som jeg søker å bygge gjennomføringen av veiledningsoppdraget på. Videre har jeg utarbeidet en kommentert veiledningsplan for et PhD-løp. Planen har en generell utforming og vil måtte gjøres til gjenstand for individuelle tilpasninger for den enkelte student. Siste side under fanen «Forskningsveiledning» er nedfelte erfaringer og refleksjoner etter gjennomført kollegaveiledning.

Under «Dokumentasjon» vil du finne dokumentasjon for deltakelse på de kurs som har inngått i programmet for universitetspedagogisk basiskompetanse.

I margen til høyre finner du en oversikt over hele innholdet i mappen, samt snarveier til alle sidene i mappen. Du kan også nå de enkelte sidene gjennom rullegardinmenyen over.

Vil du vite mer om meg? Her er linken til mitt Personkort