Undervisningshistorie

Nedenfor følger en oversikt over undervisning jeg har hatt. Oversikten er utfyllende, men ikke uttømmende. Undervisningen som er mest sentral i min portefølje, er inntatt først. På grunn av studiereformer har det i løpet av min ansettelsesperiode variert hvilken avdeling de enkelte fagene har vært en del av og hva de har blitt kalt.

Min undervisningspraksis