Avslutning

Jeg har alltid likt å undervise og er veldig glad i denne delen av jobben min. Når jeg ser tilbake på min egen undervisningserfaring er det likevel opplagt at undervisningen min har endret seg, og at jeg har endret meg som underviser, i løpet av de 17 årene jeg har jobber ved fakultetet.

De første årene var jeg mer usikker og lente meg i stor grad på erfaringer fra egen studietid når jeg planla gjennomføringen av undervisningen min. I tillegg var jeg mer fokusert på å skulle beherske det faglige innholdet i undervisningen og demonstrere det for studentene, enn jeg var på å tilrettelegge for at studentene skulle lære best mulig. Jeg husker at jeg savnet mere tilbakemelding på- og flere fora for å diskutere undervisning. På den andre siden opplevde jeg at det var store rom for å utvikle undervisningen min etter ideer jeg hadde. I liten grad opplevde jeg holdninger som at «her gjør vi det slik». Det synes jeg var stimulerende, og dette vekket interessen min for selv å søke støtte og inspirasjon i pedagogisk litteratur og teori.

Deltakelsen på pedagogisk basiskompetanse har gjort det mulig for meg å fokusere mer på det teoretiske grunnlaget for god undervisning, og relatere min egen praksis til et mer grunnleggende teoretisk rammeverk. Dette har ledet til økt bevissthet og selvtillit i undervisningssituasjonen. Å bli kjent med og ha tid til diskutere undervisning sammen med kollegaer fra ulike enheter ved universitetet har også vært veldig spennende og inspirerende. Jeg liker veldig godt ideene om erfaringsutveksling og delingskultur og har tro på at dette er vellykkede måter å utvikle undervisningspraksis på, sammen med med en ansvarliggjøring av den enkelte underviser og generell åpenhet for ideer og nytenkning. Deltakelsen på kurset har gjort det mulig for meg å sette av mer tid til å reflektere over egen praksis, og til å la meg inspirere av ny former for- og nye verktøy til bruk i undervisning. Jeg gleder meg til å sette flere av disse ut i livet, og håper også jeg kan bidra til en delingskultur som kommer kollegaer til gode.